Aktuella projekt

3-dimensionell fastighetsbildning, inklusive ÄLF-ärenden, dominerar även mina pågående uppdrag (f.n. 19 av totalt c:a 40)
Den nya svenska fastighetsbildningen – ägarlägenhetsfastigheter (ÄLF) gör tredimensionell fastighetsbildning ännu mer efterfrågad då en ägarlägenhetsfastighet är ett avgränsat tredimensionellt utrymme.

Gullbergsvass 17:7, 703:59 m fl, RegionCity, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med planläggning och plangenomförande för bostäder, kontor och centrumanläggningar med mycket komplicerad 3D-fastighetsbildning
Uppdragsgivare: Jernhusen AB

Nordstaden s:1, s:5, ga:4 m fl, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för plangenomförande med anledning av Västlänkens anslutning till Östra Nordstaden med 3D-fastighetsbildning och mycket komplicerad rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Nordstan samfällighetsförening

Högsbo 4:1 m fl, Södra Änggården, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och handel med komplicerad 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: MMF Projekt 1 AB (Månsson Fastighets AB)

Annedal ga:2 m fl Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för omprövning av komplicerad gemensamhetsanläggning för parkeringsgarage.
Uppdragsgivare: Södra Annedalsgaragens Samfällighetsförening

Flodhästen 5 m fl, Linnéstaden, Kalmar
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, vårdbostäder, handel och parkeringsanläggning med klyvning och avstyckning och med komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: PPE Holding AB

Simonsland 14, 16 m fl, Borås
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, hotell och parkeringsanläggning med 3D-fastighetsbildning och komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Simonsland Nybron AB (Kanico AB)

Kiden 3-5, 8-10, Bergdalsterrassen, Borås
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder med rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Järngrinden Projektutveckling AB

Heden 22:20-22, Bohusgatan, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och kontor med 3D-fastighetsbildning och ägarlägenhetsfastigheter ÄLF med mycket komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Balder Projektutveckling AB

Laxen 5, Växjö
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande med klyvning för ett stort bostadsområde med komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: APP Properties AB

Alunskiffern 1 m fl, Varberg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med avstyckning för trygghetsboende med 3D -fastighetsbildning och komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Eirhem AB

Vattnet 1, Borås
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med avstyckning för småindustri med 3D -fastighetsbildning och rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Hus Arvid AB

Wendelstrand, Härryda
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, kontor och parkeringsanläggning med 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: NSG Utveckling AB (Next Step Group)

Fjolner 7, Frimurarlogen, Skövde
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med eventuell avstyckning för lokaler med 3D -fastighetsbildning och rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Erling Advokatbyrå AB

Malmen 5 m fl, Varberg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och parkeringsanläggning med 3D-fastighetsbildning och komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Malmen i Varberg AB (Lindebergs Fastigheter)

Nålmakaren 10, Varberg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, handel och parkeringsanläggning med 3D-fastighetsbildning och komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Kjell Johansson Fastigheter AB

Alingsås 1:6 m fl , Prästlyckan, Alingsås
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och parkeringsanläggning med 3D-fastighetsbildning och komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Tornstaden Prästgårdslyckan AB

Tärnan 4,5,8 m fl, Varberg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, kontor och parkeringsanläggning med 3D-fastighetsbildning och komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Kv Tärnan i Varberg AB (Etikhus AB)

Falkenbäck 25 m fl, Varberg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och parkeringsanläggning med 3D-fastighetsbildning och komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Tage & Söner i Varberg, Varbergs kommun

Kronprinsen 1, Malmö
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med avstyckning för bostäder som 3D-fastighet i fem delskiften från handels- och centrumändamål med parkeringsanläggning och mycket komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Akelius Kronprinsen 1 AB

Masthugget 43:8, garage G2, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för kontor, idrottshall och parkeringsanläggning med 3D-fastighetsbildning och mycket komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Göteborgs Stads Parkerings AB

Heden 34:16, 34:21, 34:22 m fl, Svenska Mässan och Gothia Hotell, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för hotell m m i anslutning till Västlänkens station vid Korsvägen med 3D-fastighetsbildning och mycket komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Svenska Mässans Stiftelse

Selfoss 2 – 4, Kista, Stockholm
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och parkeringsanläggning med mycket komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Selfoss Produktion AB (SHH Bostad AB)

Borgholm 13:1 m fl, Triangeln, Borgholm
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för handel och industri med komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Handelstriangeln AB (PPE Holdning AB)

Geologen 2 – 5, Växjö
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med förvaltning av gemensamhetsanläggningar för bl a parkeringsanläggningar
Uppdragsgivare: GBJ AB

Krabban ga:2 (sprinkleranläggning), Mölndal
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omprövning av omfattande sprinkleranläggning i Mölndals Centrum berörande Kungsfisken 5-7 m fl
Uppdragsgivare: NCC Property AB

Gamlestaden 39:13 m fl , Slakthusområdet, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för handel och industri i tidigt planskede med komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: HIGAB o Klövern

Linoljan 1, Malmö
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och parkeringsanläggning med komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Sigurd Bostad AB

Daggkåpan 1, Borås
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och parkeringsanläggning med komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Cernera Projekt AB

Bergsäter 1 och 2 m fl, Port 17, Borås
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och parkeringsanläggning med komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Cernera Projekt AB

Solsten 1:166 o 1:171, Mölnlycke, Härryda
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med avstyckning för industri-radhus med komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: BRF Processen

Hjällbo 5:14, 6:8, 7:7, 9:4, Hjällbo Centrum, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med avstyckning för bostadshus för BRF med komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: BBC AB/Poseidon

Hultet ga:6, Partille
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omprövning av gemensamhetsanläggning för väg
Uppdragsgivare: Helmerverken Fastigheter Partille AB

Utby 129:4, Fjällbo Park, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och parkeringsanläggning med komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Utby Terrass AB (Förvaltnings AB Västerstaden)

Ljunghusen 12:1, 12:4-8 m fl, Vellinge
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder med mycket komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Fastighets AB Blacks Strandrev (AB Ljungskogens Strandbad)

Smedstad 6 m fl , Ryttargårdskyrkan, Linköping
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och parkeringsanläggningar med komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Tosito Projektutveckling AB

Vanskiva 3:25, 3:26, Finja, Hässleholm
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med avstyckning för industri med mycket komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Finja AB

Hulebäck 4:168, Bon Top Mölnlycke C, Härryda
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och parkeringsanläggning med 3D-fastighetsbildning för handel och mycket komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Bo Aktivt i Sverige AB

Kobbegården 537:1, Sisjödal, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med avstyckning för bostäder med rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Dawasta Sisjödal AB

M.fl. projekt

Kontakta mig

Address

Fylkeskungavägen 97

269 96 Båstad SVERIGE

Email

Phone

(46) 73-707 17 74