Web Info Sverige
Lantmäterikonsult för 3D fastighetsbildning
Warning: Use of undefined constant PHP_SELF - assumed 'PHP_SELF' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /storage/content/16/171316/lantmaterikonsult.se/public_html/include/meny.php on line 10

Uppdaterad 2019-01-31

Tjänster


Erbjuder tjänster inom framför allt 3D fastighetsbildning

Jag ger fastighetsrättslig rådgivning och gör underlag till fastighetsbildning i plangenomförande syfte, speciellt i större komplicerade plansituationer och komplexa fastighetsbildningsärenden.


Aktuell inom ÄLF - ägarlägenhetsfastigheter

Även konsult inom lantmäteriområdet ÄLF - ägarlägenhetsfastigheter vilket innefattas av 3D fastighetsbildning.Kort information om ÄLF - ägarlägenhetsfastigheter

Sedan den 1 maj 2009 finns regler om en ny form av fastighetsbildning - ägarlägenhetsfastigheter. Reglerna omfattar enbart nybyggnation såsom nyuppförda byggnader, tillbyggnader ovanpå befintliga byggnader och kontors- eller affärshus som byggs om till bostadshus. En ägarlägenhetsfastighet är en tredimensionell fastighet. Tredimensionella fastigheter har kunnat bildas sedan 2004 och är ett både horisontellt och vertikalt avgränsat utrymme. Det är lantmäterimyndigheten som bildar ägarlägenheter.

Utdrag på information om ägarlägenheter

"Ägarlägenheter innebär en ny upplåtelseform och är ett enskilt ägande av en specifik lägenhet i en fastighet och en gemensam förvaltning av en samfällighet.
Idag äger en medlem i en bostadsrättsförening endast nyttjanderätt av en lägenhet i föreningen. Ägarlägenheter möjliggör för människor att faktiskt äga sin lägenhet och blir därmed ett komplement till befintliga upplåtelseformer. Att äga en ägarlägenhet kan jämställas med att äga ett hus. Genom att införa ägarlägenheter ökar bostadskonsumentens valfrihet."

utdrag ur Motion 2006/07:C258 Ägarlägenheter - Sveriges Riksdag

"Med begreppet ägarlägenhet avses dels själva ägarlägenhetsfastigheten (ett tredimensionellt avgränsat utrymme), dels den till fastigheten knutna lägenheten, och dels de rättigheter till huset i övrigt som följer med en ägarlägenhetsfastighet."

utdrag ur broschyren Ägarlägenheter - RegeringskanslietÅke Persson Lantmäterikonsult AB, Fylkeskungavägen 97, 269 96 Båstad, SVERIGE | tel. 073-707 17 74
e-post:
Copyright 2019