Web Info Sverige
Lantmäterikonsult för 3D fastighetsbildning
Warning: Use of undefined constant PHP_SELF - assumed 'PHP_SELF' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /storage/content/16/171316/lantmaterikonsult.se/public_html/include/meny.php on line 10

Uppdaterad 2019-01-31

Tidigare uppdrag


Ännu fler avslutade uppdrag med 3D fastighetsbildning
och ägarlägenhetsfastigheter (ÄLF)

Sedan jag startade Åke Persson Lantmäterikonsult AB i november 2008 har mitt arbete bestått i fastighetsrättslig rådgivning i drygt större eller mindre omfattning i c:a 400 skiftande ärenden utöver angivna avslutade och pågående ärenden. Många ärenden har haft inslag av tredimensionell fastighetsbildning (113 st) och dessutom i den speciella formen där ägarlägenhetsfastigheter (ÄLF) (15 ärenden) skall bildas.

I Karlstad gjorde jag förberedelserna för landets första ÄLF-ärende. Ett av de största ÄLF-ärendena har avslutats för 50 ÄLF på Öckerö, där jag hade förmånen att medverka aktivt i förberedelserna. Andra större ÄLF­-projekt har varit Mossholmen, Tjörn (28 ÄLF), Oden, Höganäs (41 ÄLF) och Kasematten, Varberg (36 ÄLF).

Många ärenden har plangenomförandekaraktär, men jag har också givit fastighetsrättslig rådgivning i samband med större komplicerade fastighetsbildningsärenden, bygglovsprövning, klyvningsärenden, gemensamhetsanläggningar, fastighetsbestämning m.m.

Tog initiativ till seminarieserien om Ägarlägenhetsfastigheter med Lantmäteriet, speciellt Barbro Julstad. Förutom som konsult åt lantmäteriet representerar jag också Svenska Kommunal Tekniska Föreningen i detta projekt. Denna seminarieserie slutfördes med ett seminarie i Stockholm den 6 maj 2009.

Vid Seminar Design's seminarie "Bostad 2009" i Stockholm 2 juni 2009 höll jag, tillsammans med advokat Lars Gahnström, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, ett föredrag om ägarlägenhetsfastigheter.

Var föredragshållare vid Seminar Designs uppföljningsseminarium om ägarlägenheter i mars 2011 i Göteborg och Stockholm.


Avslutade ärenden per 31 december 2018

Mölnlycke Fabriker, Härryda
Plangenomförande för omfattande bostadsbebyggelse, centrumanläggningar och idrottshall med 3D-utrymmen
Uppdragsgivare: Wallenstam Företag AB
Lorensberg 48:12, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för att bilda tre ägarlägenhetsfastigheter (ÄLF)inom f d vindsutrymme.
Uppdragsgivare: Moder Palm Holding i Ängelholm AB
Lappen 5, Munksjöstaden, Jönköping
Komplicerat plangenomförande för bostäder och hotell med fastighetsregleringar, klyvning och gemensamhetsanläggningar
Uppdragsgivare: Tolust Exploatering AB
Vulkanus 15, Borås
Fastighetsrättslig rådgivning för bildande av 3D-fastighet för bostäder ovanpå befintlig industribyggnad
Uppdragsgivare: Kanico Femton AB
Ryttaren 20, Varberg
Fastighetsrättslig rådgivning för bildande av 3 ägarlägenhetsfastigheter (ÄLF)inom nytt bostadshus tillsammans med hyresrätter.
Uppdragsgivare: Varbergsryttaren Projekt AB (Varbergs Stenfastigheter AB)
Bålverket 6 m fl, Varberg
Plangenomförande för två bostadsfastigheter med 4 ägarlägenhetsfastigheter (ÄLF)i det ena bostadshuset tillsammans med hyresrätter.
Uppdragsgivare: Bålverket AB
Ljusta 12:13 m fl, Sundsvall
Plangenomförande för industrifastigheter
Uppdragsgivare: NCC Property Development AB
Kv Bastionen, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för bildande av gemensamhetsanläggning för kylsystem inom kvarterets fem fastigheter.
Uppdragsgivare: Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv, Aberdeen A M Sweden AB
Hunden 15, Luleå
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med avstyckning av hotell med komplicerad 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Norrporten AB
Karlavagnstornet, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med planläggning för bostäder, kontor och centrumanläggningar med komplicerad 3D-fastighetsbildning
Uppdragsgivare: Serneke Projektutveckling AB
Pallas 1, Borås
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, kontor och centrumanläggningar med komplicerad 3D-fastighetsbildning
Uppdragsgivare: Järngrinden Projektutveckling AB
Freden Större 11, NP12, Sundbyberg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, kontor och centrumanläggningar vid stadshuset med komplex fastighetsindelning och komplicerad 3D-fastighetsbildning
Uppdragsgivare: Wallenstam Freden Större 11 AB
Volvo Arendal och Torslanda, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omstrukturering av fastighetsindelningen för AB Volvo,
Uppdragsgivare: Danabäck AB och Sveafjord AB
Gårdsten 62:17 och 58:1, Lövgärdet Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med fastighetsregleringar mellan bostäder och centrumanläggningar samt ledningsrätt för fjärrvärmeledningar
Uppdragsgivare: Victoria Park AB och Göteborg Energi AB
Södra Munksjön, Jönköping
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med detaljplaneläggning och plangenomförande för bostäder, kontor och centrumanläggningar m m vid Munksjöns södra strand med komplex fastighetsindelning och 3D-fastighetsbildningsinslag
Uppdragsgivare: Södra Munksjön Utveckling AB (SMUAB)
Masthuggskajen, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med detaljplaneläggning och plangenomförande för bostäder, kontor och centrumanläggningar m m med komplex fastighetsindelning och komplicerade 3D-fastighetsbildningar
Uppdragsgivare: Konsortiet för Masthuggskajen (Södra Älvstranden Utveckling AB, Riksbyggen, Elof Hansson, NCC)
Masthuggskajen, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning som 3D-specialist i samband med detaljplaneläggning och plangenomförande för bostäder, kontor och centrumanläggningar m m med komplex fastighetsindelning och komplicerade 3D-fastighetsbildningar
Uppdragsgivare: Södra Älvstranden Utveckling AB
Rud 15:14, 15:15 m fl, Äppelträdgården Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder
Uppdragsgivare: FO Petterson Byggnads AB
Trafikflyget 8, Bromma Centrum Stockholm
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för centrumanläggningar, parkeringsanläggningar och Tvärbanan med komplex fastighetsindelning och komplicerad 3D-fastighetsbildning
Uppdragsgivare: ICA Fastigheter Sverige AB
Teleborg, Växjö
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och centrum-anläggningar med komplex fastighetsindelning och 3D-fastighetsbildning
Uppdragsgivare: ICA Fastigheter Sverige AB och Växjöbostäder AB
Städet 2, Karlstad
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omstrukturering av industrifastigheter
Uppdragsgivare: Städet 2 i Karlstad AB
Intendenten 1, Kungälv
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för centrumanläggningar, parkeringsanläggningar med komplex fastighetsindelning och med 3D-fastighetsbildning
Uppdragsgivare: ICA Fastigheter Sverige AB
Solrosen 6, Stallbacken Borås
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och kontor med 3D-fastighetsbildning
Uppdragsgivare: Cernera Förvaltning AB
Kristallen 1, Alingsås
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, vård, skola och centrumanläggningar med 3D-fastighetsbildning
Uppdragsgivare: Wikowia Alingsås AB
Breared 2, Varberg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och centrumanläggningar med 3D-fastighetsbildning
Uppdragsgivare: Solidhus AB
Billdal 21:1 m fl, Billdals Strandäng Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder
Uppdragsgivare: Skanska Göteborg AB
Heden 34:16 m fl, Svenska Mässan Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med detaljplaneläggning och plangenomförande för mässverksamhet, bostäder, kontor och centrumanläggningar m m med komplex fastighetsindelning och komplicerade 3D-fastighetsbildningar
Uppdragsgivare: Stiftelsen Svenska Mässan
Nordstaden 25:23, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med fastighetsbildning för bostäder och kontor med 3D-fastighetsbildning
Uppdragsgivare: Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv
Nordstaden s:1 m fl, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med servitutsbildningar för balkonger m m inom Östra Nordstan
Uppdragsgivare: Nordstan samfällighetsförening
Läkaren 1, Trollhättan
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med detaljplaneläggning och plangenomförande för bostäder, kontor och centrumanläggningar m m
Uppdragsgivare: Kungsleden AB
Skalholt 1 (Kista), Archimedes 1, Timotejen 19 och 28 (Lilla Tellus), Stockholm
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med detaljplaneläggning och plangenomförande för bostäder, kontor och centrumanläggningar m m med komplex fastighetsindelning och komplicerade 3D-fastighetsbildningar
Uppdragsgivare: ALM Equity AB
Hälsan 5, Jönköping
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och centrumanläggningar med 3D-fastighetsbildning
Uppdragsgivare: Tolust AB
Sörred 8:2, Arendal 764:17, Syrhåla 3:1, Lexby 3:13 m fl Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning inför AB Volvos försäljning av sitt fastighetsinnehav i Arendal, Syrhåla, Torslanda och Säve med rekommendationer om fastighetsbildning
Uppdragsgivare: Volvo Group Real Estate AB
Skepparhuset, Käringön, Orust
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och centrumanläggning med 3D-fastighetsbildning
Uppdragsgivare: Skepparhuset Käringön AB
Haga 31:5, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med avstyckning av parkeringsanläggning från kontor som 3D-fastighet
Uppdragsgivare: Göteborgs Stads Parkerings AB
Kängurun, Mölndal
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, kontor, förskola med 3D-fastighetsbildning och komplicerad rättighetssamverkan (södra delen av Krokslätts Fabriker)
Uppdragsgivare: Fastighets AB Kullen Krokslätt Söder (Husvärden AB)
Smögen 2:20, Sotenäs
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder med komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Tuve Bygg AB
Vallhamra Torg, Partille
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och centrumanläggningar med komplicerad 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: A R Vallhamra NO AB (Aspelin & Ramm)
Hagstensgärdet, Huskvarna
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder med komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Tosito Projekt 1 AB
Berwald 89, Hallatorp, Borås
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder med komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Ceb Hallatorp AB (Cernera)
Skräddaren 9, Borås
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för kontor m m
Uppdragsgivare: Sparbanken Sjuhärad
Pilgrimen 1, Växjö
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för kontor (WTC) och centrum- och parkeringsanläggning med komplicerad 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Smebab Ljusgrön AB (Skanska)
Hede 4:15, Kungsbacka
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för handel och industri med rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: ARPJA Fastigheter AB (Aspelin & Ramm)
Nålmakaren 10, Varberg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, centrum- och parkeringsanläggning med 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Kjell Johansson Fastigheter AB
Sörred Logistik Centrum, Torslanda, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för logistiklokaler med klyvning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Hisingen Logistikpark AB (Bockasjö AB, Borås)
Avenyn 20, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med avstyckning av banklokaler med komplicerad 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Wallenstam AB
Värendsvallen 15, Växjö
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande med klyvning för bostäder, kontor, skola, hotell, centrum- och parkeringsanläggning med mycket komplicerad3D- fastighetsbildning (5 st 3D-fastigheter) och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: APP Fast 1 AB
Åby Arena, Mölndal
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för mässanläggning, hotell och travsportsanläggning med 3D-fastighetsbildning och komplicerad rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Klövern Projektutveckling AB
Frihamnen, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, centrum- och parkeringsanläggning m m med 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Göteborgs Frihamns AB (Älvstranden Utveckling AB)
Thalia 1, Skara
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och centrum-anläggning med 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Svenska Handelsfastigheter
Backaplan DP 2, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning med genomförandestrategier inför detaljplan nr 2 för handelsetableringar
Uppdragsgivare: Platzer Fastigheter AB
Partille, Gripen Halmstad, Trelleborg, Vittsjöborg Malmö
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omstrukturering av fastighetsindelningen.
Uppdragsgivare: Akelius Lägenheter AB
Brunnen 3, Adolfsbergs Centrum, Örebro
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, centrum- och parkeringsanläggning med 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: ICA Fastigheter AB
Hönekulla 1:898, Härryda
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och parkeringsanläggning med 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Tornstaden Projektutveckling AB
Lunden 4:12, Örgryte Hotell, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omstrukturering av fastighetsindelningen med rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Fastighets AB Kardan 4:12 (Sigillet)
Heden 22:10 m fl, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och parkeringsanläggning vid Bohusgatan med 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Skandia Fastigheter Väst AB
Johanneberg 31:9 och 31:11, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omstrukturering av fastighetsindelningen för Chalmers Administration
Uppdragsgivare: Chalmersfastigheter AB
Södra Änggården, Högsbo, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning med genomförandestrategier inför detaljplan för bostäder och handelsetableringar
Uppdragsgivare: Platzer Fastigheter AB
Norra Station, Växjö
Fastighetsrättslig rådgivning med genomförandestrategier inför detaljplan för nytt kommunhus och resecentrum med 3D-bildningar.
Uppdragsgivare: VÖFAB
Landvetter Flygplats, Härryda
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för hotellanläggning med 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Swedavia Real Estate AB
Äppelträdgården, Tynnered, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder med rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: AB Äppelträdgården (F O Petersson)
Nya Varvet ga:13, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omstrukturering av en omfattande gemensamhetsanläggning för vägar
Uppdragsgivare: Källfelt Byggnads AB
SATS Gym-anläggningar, Göteborg o Stockholm
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omvandling av gym-lokaler till 3D-fastigheter
Uppdragsgivare: SATS Elixia AB
Geologen, Växjö
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, förskola och parkeringsanläggning med 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: GBJ AB
Ankarhuset, kv Mange, Umeå
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, kontor, centrum- och parkeringsanläggning med 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Castellum
Smörslottsgatan, Sävenäs och Munspelsgatan, Rud, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, och parkeringsanläggning med rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Balder Projektutveckling AB
Lunden ga:7, kv Inslaget och Lunden ga:8, kv Skälet, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omprövning av äldre gemensamhetsanläggning för gårdar m m
Uppdragsgivare: Inslagets och Skälets samfällighetsföreningar
Sörred 7:20, Torslanda, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omstrukturering av fastigheten
Uppdragsgivare: Advokatfirman Lindahl KB
Linsen 9 och 11, Lappen 17 i kv Lagunen och kv Lanternan, Munksjön, Jönköping
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande med klyvning för bostäder, och parkeringsanläggning med rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Tolust Holding Ett AB, Tolust Munksjöstaden kv 10 AB, Lustgården Munksjöstaden 11 AB
Nordstaden s:1 och ga:4, Östra Nordstan, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omprövning av rättigheter för balkonger och lastgata med rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Nordstans samfällighetsförening
Järnbrott 122:3 m fl, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omvandling till 3D-fastigheter och ägarlägenheter ÄLF.
Uppdragsgivare: Familjebostäder i Göteborg AB
Bräcke 42:1, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med ledningsrättsåtgärder för fjärrvärme- och starkströmsledningar för Göteborg Energi AB och Göteborg Energi Nät AB
Uppdragsgivare: Wistrands Advokatbyrå
Argonet 2, Eurostop, Örebro
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omstrukturering av fastighetsindelningen plangenomförande för handelsändamål och hotell med 3D-fastighetsbildning och komplicerad rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Ancore Fastigheter AB (ICA Fastigheter AB)
Selmas Torg, Backa, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, centrum- och parkeringsanläggning med 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Förvaltnings AB Göteborgslokaler
Varla 11:1, Kungsbacka
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med avstyckning av föreningslokaler med rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Agilis Förvaltning KB
Gårdsten 62:17, Lövgärdet, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omstrukturering av fastighetsindelningen med rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Victoria Park Lövgärdet Business KB
Solhagaparken, Huddinge
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, centrum- och parkeringsanläggning med rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: NCC Sverige AB
Heden 34:16, Svenska Mässan, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med strategier för plangenomförande för mässverksamhet, kontor, hotell med komplicerad 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Stiftelsen Svenska Mässan
Masthuggskajen, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, centrum- och parkeringsanläggning med komplicerad 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Södra Älvstranden Utveckling AB
Masthugget 31:4 och 31:5, Folkets Hus, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för hotell med 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Folkets Hus Göteborg
Havskatten 17, Mölndal
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omstrukturering för bostäder och centrumanläggning med 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Sverigehuset AB
Billdal 21:1, Billdals Strandäng, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder med komplicerad rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Skanska Sverige AB
Kvibergs Ängar, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder med komplicerad rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Skanska Sverige AB
Flahult 21:2, Huskvarna
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omstrukturering av fastighetsindelningen.
Uppdragsgivare: PWC Sweden AB
Telestad 12:9, Växjö
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder med rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Telestad Herrgård AB
Värendsvallen 18-21 och 22-23, ICON-projektet, Växjö
Fastighetsrättslig rådgivning för mycket komplicerad rättighetssamverkan för tekniska installationer berörande 5 st 3D-fastigheter och en centralfastighet med hotell-och parkeringsanläggning.
Uppdragsgivare: APP Fast 1 AB
Vile 5, Borås
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med avstyckning av kontorsfastighet med 3D-fastighetsbildning och komplicerad rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Sparbanken Sjuhärad AB
Sörred 12:37 och 15:3 m fl, Torslanda, Göteborg
Ombud för Sörred Energi AB och Volvo Car Real Estate and Asset 1 AB (Volvo Personvagnar) för att överföra hela starkströmsnätet i Torslanda som betjänar VCC´s samtliga anläggningar i Torslanda från Sörred Energi med mycket komplicerad rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Sörred Energi AB
Kristallen 3 - 5, Alingsås
Fastighetsrättslig rådgivning för mycket komplicerad rättighetssamverkan för tekniska installationer berörande 2 st 3D-fastigheter (BRF) och en central fastighet med butiker, förskola, vårdanläggning och parkeringsanläggning.
Uppdragsgivare: Wikowia Alingsås AB
Värendsvallen 12, Växjö
Fastighetsrättslig rådgivning för 3D-fastighetsbildning.
Uppdragsgivare: APP Properties AB
Råö 1:11, Kungsbacka
Fastighetsrättslig utredning i samband med upplåtelse för tomträtt
Uppdragsgivare: Statens Fastighetsverk
Fjellsholmen, Kungälv
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder med komplicerad rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Lilla Fjellsholmen AB


Mölndals Centrum handel
Komplicerat plangenomförande i samband med upprustning av centrumanläggningar, bl.a. 3D-bildningar inom kvarter för handel, bostäder och parkeringsanläggningar samt över/under allmänna platser.
Uppdragsgivare: NCC Property Development AB, Riksbyggen och Mölndalsbostäder
Kv Vitsippan, Borås
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med planläggning för bostäder och centrumanläggningar med 3D-utrymmen.
Uppdragsgivare: Harry Sjögren AB
Masthugget 11:13, Kv Korvetten, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för bildande av 3D-fastigheter för bostäder och centrumanläggningar skilt från kontor.
Uppdragsgivare: Elof Hansson Fastigheter AB och Balder AB
Ugglum 1:131, Vallhamra Torg, Partille
Plangenomförande för två bostadsfastigheter BRF med separat 3D-fastighet för parkeringsanläggning.
Uppdragsgivare: AR Vallhamra NO AB (Aspelin Ramm Fastigheter AB)
Säterigatan och Celsiusgatan, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning inför plangenomförande av två detaljplaner med komplicerade fastighetsförhållanden bl.a. 3D-fastighetsindelning och gemensamhetsanläggningar.
Uppdragsgivare: Norra Älvstranden Utveckling AB
Jonsereds fabriker, Partille
Fastighetsrättslig rådgivning för omprövning av gemensamhetsanläggning för vägar och broar inför kommande plangenomförande.
Uppdragsgivare: Fabriken i Jonsered AB
Sävenäs 168:2 och 168:5, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för komplicerad 3D-bildning av kraftvärmeverket för Renova.
Uppdragsgivare: Advokatfirman Lindahl
Sörred 7:3, 8:2 m.fl. Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för 3D-bildning av kulvertar för infrastruktur, gemensamhetsanläggning för vägar och diken inom Volvo Torslanda.
Uppdragsgivare: Danabäck AB
Räveskalla 1:411 m.fl. Sjömarken, Borås
Fastighetsrättslig rådgivning för bildande av gemensamhetsanläggning för väg.
Uppdragsgivare: Familjen Berg
Kullavik 1:235, Kungsbacka
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med fastighetsbildning för Kullaviks småbåtshamn.
Uppdragsgivare: Magnusson Advokatbyrå, Göteborg
Kålltorp 92:1 o 92:3, Göteborg
Plangenomförande för ny bostadsfastighet, omreglering av befintliga bostadsfastigheter med tomträtt.
Uppdragsgivare: Nordin Fastigheter AB
Brottkärr 2:7, 2:190 m.fl. Nya Hovås Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning inför plangenomförande för bostäder, centrumanläggningar m.m. bl.a. 3D-fastighetsindelning och gemensamhetsanläggningar.
Uppdragsgivare: Nya Hovås Projektutveckling AB
Lundbyvassen 4:6, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning införkommande plangenomförande.
Uppdragsgivare: Fastighets AB Fribordet (Älvstranden Utveckling AB)
Kobbegården 6:9, Sisjön Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för bildande av gemensamhetsanläggning för inomkvartersgata.
Uppdragsgivare: SöFast AB
Lunden 4:10, 4:12, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omreglering mellan bostäder och hotell.
Uppdragsgivare: Hansson/Ringholm, Hotel Örgryte AB
Vildanden, Limhamn, Malmö
Plangenomförande för bostäder och centrumanläggningar. 3D-fastighet för ICA.
Uppdragsgivare: ICA Fastigheter Sverige AB
Hövik 5:1, Tjörn
Plangenomförande för bostäder.
Uppdragsgivare: Inobi AB
Hästevik 2:32, Majvik, Göteborg
Plangenomförande för ny bostadsbebyggelse. Gemensamhetsanläggningar och samfälligheter.
Uppdragsgivare: Majvik Bygg AB
Kosters-Röd 1:17, Kostergården, Strömstad
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med fastighetsbildning för hotell och bostäder med 3D-fastighetsbildning.
Uppdragsgivare: Lantmäterikonsult Stellan Hermansson AB
Nordkoster 1:72, Kosterbaden, Strömstad
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med avstyckning av hotell och centrumanläggning med 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Lantmäterikonsult Stellan Hermansson AB
Västberga 1:1, kv Trampolinen, Solberga Stockholm
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder med gemensamhetsanläggningarna m.m.
Uppdragsgivare: Wallenstam nr 21 BRF
Hästholmen 15:2, Ödeshög
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och centrumanläggning med 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Hästholmen Hamn- och Magasin AB (PEAB)
Flyttfågeln Umeå, Katten Trelleborg, Vittsjöborg och Kronprinsen Malmö, Skyttegillet Lund m.fl.
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med fastighetsbildningar för bostäder med gemensamhetsanläggningarna m.m.
Uppdragsgivare: Akelius Lägenheter AB
Lorensberg 23:1, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med avstyckning för handel som 3D-fastighet från BRF Drottningholm.
Uppdragsgivare: BRF Drottningholm
Viby 19:1, 19:6 m.fl. Brunna industriområde Uppsala
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med avstyckning för industri med gemensamhetsanläggningar.
Uppdragsgivare: NCC Property Development AB
Jägaren 1-3, 9 Nöbbelöv 2:15, Nöbbelövs Torg, Lund
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och centrumanläggning med gemensamhetsanläggningar m.m.
Uppdragsgivare: Stena Fastigheter Syd AB
Funäsdalen 10:14, Röstberget, Härjedalen
Medverkan i överklagande av beslut om detaljplan till Mark- och Miljööverdomstolen som berör gemensamhetsanläggningen Funäsdalen ga:79.
Uppdragsgivare: Södra Röstbergets Samfällighetsförening
Västra Kajen, Jönköping
Plangenomförande med bl.a. gemensamhetsanläggning inomkvartersgata för tingshus, polishus och nya bostäder.
Uppdragsgivare: Norrporten AB
Älta (Nacka), Thuletorget (Sundbyberg), Råcksta (Stockholm)
Plangenomföranden för ny bostadsbebyggelse.
Uppdragsgivare: Wallenstam AB
Kv Läkaren, Stockholm
Komplicerad fastighetsbildning m.a.o. fastighetsöverlåtelse.
Uppdragsgivare: Norrporten AB
Kv Kaninen (Triangeln), Malmö
Komplicerat plangenomförande för handel, bostäder och kontor med flera 3D-inslag.
Uppdragsgivare: NCC Property Development AB
Kv Storseglet i Älvsborg, Göteborg
3D-bildning för handel inom större kontorskomplex.
Uppdragsgivare: Platzer Fastigheter AB
Kv Verkstaden, Västerås
Fastighetsbildning för omstrukturering av större industrifastighet.
Uppdragsgivare: Aspholmen AB och Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Juvelen, Eriksberg Göteborg
Plangenomförande för BRF-er och parkeringsanläggning.
Uppdragsgivare: JM Fastigheter AB
Sollentuna C, Kvarngärdet Uppsala, Rosensberg Sigtuna, Ullevi Park Göteborg
Plangenomförande för centrumanläggningar, kontor, handel m.m.
Uppdragsgivare: NCC Property Development AB
Killingsholmen, Göteborg
Gemensamhetsanläggning för väg, fastighetsregleringar, utom plan.
Uppdragsgivare: ett antal privata fastighetsägare
Annedals sopsugsanläggning, Göteborg
Omprövning av gemensamhetsanläggning Annedal ga:8.
Uppdragsgivare: Annedal Sopsug Samfällighetsförening
Lyckholms Fabriker, Göteborg
Plangenomförande för bostäder, kontor, parkeringsanläggning m.m.
Uppdragsgivare: PEAB Fastigheter AB
Chalmers kårhus, Johanneberg Göteborg
3D-fastighetsbildning för att åtskilja kårhuset från Chalmers Konferenscentrum.
Uppdragsgivare: Chalmers Fastigheter AB
Nordstaden 8:25, Göteborg
3D-fastighetsbildning för att åtskilja kontorsfastighet från Hotel Europa.
Uppdragsgivare: FO Petersson Byggnads AB m.fl.
Älvängens Centrum, Ale
Plangenomförande för handelscentrum.
Uppdragsgivare: SEFA Fastighets AB
Folkets Hus, Göteborg
Utredningsuppdrag för 3D-bildning för hotell m.m.
Uppdragsgivare: Byggnadsföreningen Folkets Hus i Göteborg u.p.a.
KV Späckhuggaren, Partille
3D-bildning för restaurang och ägarlägenheter (ÄLF).
Uppdragsgivare: Apartment Bostad Väst AB (Akelius)
Kv Bastionen (Palladium), Göteborg
Ombildning av f.d. biograf med 3D-inslag.
Uppdragsgivare: SEB Trygg Liv
Kv Reuterdahl, Lund
Ombildning av AstraZenecas fastighetsinnehav i samband med fastighetstransaktion.
Uppdragsgivare: Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Chile 2, Ulricehamn och Madängen 2, Huskvarna
3D-bildningar med kombination handel och stadsbibliotek respektive stadshus.
Uppdragsgivare: ICA Fastigheter Sverige AB
Mossholmen, Tjörn
Bildande av 28 ägarlägenhetsfastigheter (ÄLF) i kv Amazon.
Uppdragsgivare: HB Rune Johansson & Co
Kv Opalen
Gemensamhetsanläggningar för inomkvartersgata och parkeringsgarage.
Uppdragsgivare: Wallenstam AB, Göteborgslokaler AB och Opalus AB
Kv Fokus, Gårda Göteborg
Utredning om 3D-bildning för parkeringsgarage och handel.
Uppdragsgivare: Göteborgs Stads Parkerings AB
Kv Systemet, Visby
Utredning om 3D-bildning för att åtskilja bostäder från handel och restaurangverksamhet.
Uppdragsgivare: BRF Visby Systemet
Centralstationen och Centralhuset, Göteborg
Fastighetsrättlig rådgivning kring ett flertal komplicerade gemensamhetsanläggningar.
Uppdragsgivare: Jernhusen Stationer AB
Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Advokatfirman Vinge, Wistrand Advokatbyrå, Advokatfirman Lindahl, Advokatfirman Glimstedt m.fl.
Ett flertal större och mindre utredningsuppdrag i fastighetsrättsliga frågor.
Kv Atollen, Jönköping
Fastighetsrättslig rådgivning för genomförande av ny detaljplan för parkeringsanläggning, butiker, kontor och bostäder med komplicerade 3D-inslag.
Uppdragsgivare: Corallen AB och Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Lindholmspiren, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för genomförande av ny detaljplan för kontor m.m.
Uppdragsgivare: Eklandia Fastighets AB
Sundveda, Sigtuna
Fastighetsrättslig rådgivning och förberedelser för fastighetsbildning av 20 ägarlägenhetsfastigheter (ÄLF) med samfälligheter, gemensamhetsanläggningar och servitut.
Uppdragsgivare: DANA Projekt AB
Torp, Uddevalla
Fastighetsrättslig rådgivning för genomförande av ändrad detaljplan för köpcentrum, kommunikationsanläggningar m.m. med 3D-bildningar inom köpcentrumet.
Uppdragsgivare: Steen & Ström Sverige AB
Keillers Damm, Surte/Ale
Fastighetsrättslig rådgivning för genomförande av ny detaljplan för bostäder med olika upplåtelseformer.
Uppdragsgivare: Green Village AB
Boländerna, Uppsala
Fastighetsrättslig rådgivning för anpassning till ändrad detaljplan för handel m.m.
Uppdragsgivare: Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Elinegård, Malmö
Fastighetsrättslig rådgivning för genomförande av ny detaljplan söder om kalkbrottet för centrumanläggning och bostäder (ca 1000) med olika upplåtelseformer. Fastighetsbildningen innehåller flera 3D-utrymmen.
Uppdragsgivare: Elinegård Utvecklings AB (NCC Boende och Ikano)
Sundberg 16, Uddevalla
Fastighetsrättslig rådgivning för genomförande av ny detaljplan för parkeringsanläggning, butiker, kontor och bostäder med komplicerade 3D-inslag.
Uppdragsgivare: Uddevallahem AB
Säve Depå, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för fastighetsbildning av flygvapnets f.d. anläggningar. Fastighetsbildningen innehåller komplicerade frågeställningar kring gemensamhetsanläggningar för tekniska installationer m.m.
Uppdragsgivare: Volvo Group Real Estate AB och Göteborgs kommun (fastighetskontoret)
Lorensberg 11:6, Villa Beyer, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning och förberedelser för att bilda sex nya ägarlägenhetsfastigheter.
Uppdragsgivare: Ernst Rosén AB, Göteborg
Frölunda Sjukhus, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning och förberedelser för att bilda ny 3D-bostadsfastighet ovanpå sjukhusbyggnaden.
Uppdragsgivare: Diligentia AB
Vallhamra Torg, Partille
Fastighetsrättslig rådgivning inför genomförande av ny detaljplan med 3D-utrymmen för butiker och parkering utöver komplicerade fastighetsbildningsfrågor.
Uppdragsgivare: Aspelin & Ramm AB
Landvetter Centrum
Fastighetsrättslig rådgivning inför genomförande av ny detaljplan med 3D-utrymmen för butiker och parkering.
Uppdragsgivare: Tornstaden AB
Kv Mars, Trollhättan
Fastighetsrättslig rådgivning inför genomförande av detaljplan med 3D-utrymmen för butiker, parkering och kontor utöver komplicerade fastighetsbildningsfrågor.
Uppdragsgivare: Skanska Sverige AB
Simonsland, Borås
Plangenomförandefrågor i samband med ny planläggning för bostäder, utbildningslokaler, verksamheter, centrumanläggning m.m. Komplicerade fastighetsbildningsfrågor med bland annat överbyggnad av Viskan, 3D-fastighetsbildning.
Uppdragsgivare: Kanico AB
Östra Nordstaden, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning inför genomförande av ny detaljplan med tillkommande kvartersgatumark.
Uppdragsgivare: Nordstan Samfällighetsförening
Asplyckan, Borås
Plangenomförande av ny detaljplan för bostäder och underliggande parkeringsgarage (3D).
Uppdragsgivare: Wäst-Bygg AB och Borås Kommun Parkerings AB
Geovetarcentrum, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning och förberedelser för fastighetsbildning med 3D-inslag för kontor och pareringsanläggning.
Uppdragsgivare: Eklandia Fastighets AB
Volvo Personvagnar AB
Fastighetsrättlig rådgivning för fastighetsbildning som nödvändiga åtgärder inför utbetalning av EIB-lån. Fastighetsbildningen i flera steg berör bolagets anläggningar i Borås, Falköping, Skövde och Olofström.
Uppdragsgivare: Volvo Personvagnar AB och Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Mathildeberg, Mölndal
Plangenomförandefrågor i samband med ny planläggning för bostäder med gemensamhetsanläggningar m.m.
Uppdragsgivare: Wäst-Bygg AB, Borås
Sågtorp 1 m.fl. Täby
Plangenomförandefrågor i samband med ny planläggning för bostäder med fastighetsregleringar, ledningsrätter, klyvning, gemensamhetsanläggningar m.m.
Uppdragsgivare: Ikano Bostäder AB
Lerum Centrum
Fastighetsrättslig rådgivning och förberedelser för att bilda ny 3D-bostadsfastighet och överföring av 3D-utrymme med butiker från en BRF-fastighet för att göra den som en äkta BRF.
Uppdragsgivare: Diligentia AB och BRF Solbo Centrum
Kommunala lantmäterimyndigheten i Nacka
Fastighetsrättslig rådgivning och support.
Uppdragsgivare: Nacka kommun
Kvibergs Ängar, Göteborg
Plangenomförandefrågor i samband med ny planläggning för bostäder. Klyvning, ledningsrätter och gemensamhetsanläggningar.
Uppdragsgivare: Skanska Mark och Exploatering AB och JM AB
Tullen 8, Kungsbacka
Förberedelser för 3D-fastighetsbildning inför återuppförande av nedbrunnen kvarterslänga vid Stora Torget.
Uppdragsgivare: Örneborgs Delikatesser
Nya Varvet, Göteborg
Förberedelser för omfattande omprövning av gemensamhetsanläggning för vägnät i området i samband med ny planläggning.
Uppdragsgivare: Källfelt Byggnads AB och Örnfelts Vägs Samfällighetsförening
Älvsborgs Kungsladugård, Göteborg
Förberedelse för fastighetsbildning och gemensamhetsanläggning inför återuppförande av den gamla kungsladugården.
Uppdragsgivare: Kulturfastigheter i Göteborg AB
Gårda 23:12 och 23:13, Göteborg
Förberedelser för fastighetsbildning - bl.a. 3D, fastighetsreglering och gemensamhetsanläggning - inför ägarbyte.
Uppdragsgivare: IHM Holding AB
Kvarteret Bastionen, Palladium, Göteborg
Förberedelser för ändrad fastighetsindelning - bl.a. 3D - inför ombyggnad av gamla Palladiumbiografen.
Uppdragsgivare: SEB Trygg - Liv
Gothia Towers Hotel, Göteborg
Plangenomförande inför byggande av det tredje hotelltornet. Komplicerade fastighetsindelningsfrågor med 3D.
Uppdragsgivare: Svenska Mässan Hotellfastigheter AB
Solsidan, Falkenberg
Förberedelser för fastighetsbildning inför utbyggnadsetapper.
Uppdragsgivare: Skanska Nya Hem AB
Fiskebäck 8:1, Göteborg
Plangenomförande inför byggande av bostäder med småbåtshamn.
Uppdragsgivare: Skanska Nya Hem AB
Reuterdahl 6 och 8 m.fl. Lund
Förberedelser för ändrad fastighetsindelning med anledning av Astra Zenecas utflyttning och ny forsningsetablering.
Uppdragsgivare: Astra Zeneca AB och Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Nordstaden 8:25, Göteborg
Förberedelser för 3D-fastighetsbildning för att bryta ur en kontorsfastighet från butiker och hotell.
Uppdragsgivare: F O Pettersson AB m.fl.
Laholms kommun, Laholm
Utredning om vägsamfälligheter och vägföreningar för hela Laholms kommun.
Uppdragsgivare: Tekniska kontoret, Laholms kommun
Opalen, Göteborg
Förberedelser för bildande av gemensamhetsanläggning för parkeringsgaraget och inomkvartersgata.
uppdragsgivare: GöteborgsLokalerAB, Wallenstam, Lorentzon Fastighets AB och Opalus AB
Chalmers kårhus, Göteborg
Förberedelser för avstyckning med inslag av 3D, gemensamhetsanläggningar, servitut m.m.
uppdragsgivare: Chalmers Fastighets AB
Siktet 3, Stockholm
Uppdelning av en kontorsfastighet med 3D-inslag och andra komplicerade fastighetsbildningsåtgärder.
uppdragsgivare: SEB Trygg Liv
Mölnlycke Centrum, Härryda
Plangenomförande för byggande av centrumanläggning och bostäder.
uppdragsgivare: Wallenstam Bostad AB
Stärtered, Partille
Plangenomförande för byggande av bostäder.
uppdragsgivare: Wallenstam Bostad AB
Kv Recidenset, Lilla Torget, Göteborg
Plangenomförande för byggande av bostäder m.m.
uppdragsgivare: Wallenstam Bostad AB
Kv Vildvinet, Helsingborg
Rådgivning i detaljplanering och plangenomförande för bostadsbebyggelse och gemensamhetsanläggningar med 3D-inslag.
uppdragsgivare: Wallenstam Bostad AB
Breviks Ängar, Öckerö
Förberedelse för fastighetsbildning för 50 ägarlägenhetsfastigheter med bildande av samfälligheter, gemensamhetsanläggningar, servitut m.m. Hittills största ÄLF-ärendet.
uppdragsgivare: Öckerö Bostads AB
Kv Alabastern, Växjö
Utredningsuppdrag inför en eventuell fastighetsbildning för ägarlägenheten.
uppdragsgivare: VäxjöHem AB
Kv Bärnstenen, Växjö
Utredningsuppdrag inför en större fastighetsbildning.
uppdragsgivare: VäxjöHem AB
Kv Citrinen, Växjö
Rådgivning inför fastighetsbildning för sju ägarlägenhetsfastigheter.
uppdragsgivare: Kommunala lantmäterimyndigheten i Växjö
Frölunda Torg, Göteborg
Tredimensionell fastighetsbildning för parkeringsgarage.
uppdragsgivare: Skanska och Diligentia
Frölunda Torg, Göteborg
Fastighetsreglering, klyvning och gemensamhetsanläggningar för tre BRF-fastigheter ("Cityhusen") norr om torget.
uppdragsgivare: Skanska Nya Hem
Guldheden 33:3, Göteborg
3D fastighetsbildning för äldreboende i kombination med förskola och skola.
uppdragsgivare: Neubergska Stiftelsen
Kuggen Lindholmen, Göteborg
Plangenomförandefrågor med 3D fastighetsbildning.
uppdragsgivare: Chalmers Fastighets AB
GP-huset, Göteborg
Tredimensionell fastighetsbildning för blivande restaurangfastighet.
uppdragsgivare: Stampengruppen
Ulleberg, Karlstad
Förberedelse för fastighetsbildning för ägarlägenhetsfastighetsbildning. Första ÄLF-ärendet i landet.
uppdragsgivare: C G Bothén AB
Inre Sannegården, Göteborg
Plangenomförande för bostäder och butiker.
uppdragsgivare: Norra Älvstranden Utvecklings AB
Sörred 15:1, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning berörande Volvo.
uppdragsgivare: Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Gina Tricot, Borås
Plangenomförandefrågor med bl.a. 3D fastighetsbildning för parkeringsgarage med tillfart under gatumark.
uppdragsgivare: Brodalen Fastighets AB och Bygg - Fast AB
Wieselgrensplatsen, Göteborg
Omprövning av gemensamhetsanläggning för torganläggning.
uppdragsgivare: Göteborgs kommun och Göteborgs Lokaler AB
Amundövillornas Vägsamfällighet, Göteborg
Omprövning av gemensamhetsanläggning för väg och brygga.
uppdragsgivare: Amundövillornas Samfällighetsförening
Torsplan, Kv 35 Isotopen, Stockholm
Plangenomförande för kontorsfastighet med 3D-fastighet för tunnelbanestation och 3D-utrymme för parkering under gatumark.
uppdragsgivare: NCC Property Development AB
Lillhagsparken Skogome, Göteborg
Plangenomförande för ny- och ombyggnad av 600-700 bostäder inom det f.d. sjukhusområdet.
uppdragsgivare: Tuve Bygg AB
Mölndals Centrum kontor
Plangenomförande för kontor i anslutning till centrumanläggningar. 3D-utrymme över allmänna platser (spårvägsslinga).
uppdragsgivare: NCC Property Development AB
Volvo Torslanda, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omstrukturering av fastighetsindelningen.
uppdragsgivare: Danabäck AB
Kv Stora Sjöfallet, kv Ängsbotten och Norra 2 förskola
Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Plangenomförande för bostäder samt förskola med 3D-utrymme under allmän plats.
uppdragsgivare: Wallenstam Entreprenad AB
Kv Odin Krokslätt, Göteborg
Plangenomförande för kontor, handel och bostäder med flera 3D-utrymmen bl.a. under allmän plats (GC-väg).
uppdragsgivare: Alecta Fastighetsutveckling AB
S Lindholmsallén, Göteborg
Plangenomförande för bostäder och kontor.
uppdragsgivare: Älvstranden Utveckling AB
Järnporten och Röda Bryggan, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med planläggning för bostäder, kontor och centrumanläggningar med flera 3D-inslag.
uppdragsgivare: Eklandia Fastigheter AB, Sverigehuset AB, Gulinfastigheter AB
Gredelbyn 7:92, Knivsta
Plangenomförande för bostäder och handel med 3D-utrymmen.
uppdragsgivare: NRE Sweden AB
Sannegården 37:7 m.fl. Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med ombildning av fem ägarlägenhetsfastigheter (ÄLF) till en 3D-fastighet för bostäder ovanpå en kontorsfastighet.
uppdragsgivare: Efficere AB
Claus Mortensen 42, Malmö
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med bildande av en 3D-fastighet för handel.
uppdragsgivare: BRF Stadsliv
Gamlestadstorg, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med planläggning för bostäder, kontor och centrumanläggningar med flera 3D-utrymmen.
uppdragsgivare: PEAB Fastighetsutveckling Sverige AB
Kv Oden, Höganäs
Fastighetsrättslig rådgivning för bildande av c:a 41 ägarlägenhetsfastigheter (ÄLF).
uppdragsgivare: Byggmästar´n i Skåne AB
Kavalleristen 3-4, Varberg
Fastighetsrättslig rådgivning för bildande av en 3D-fastighet för bostäder BRF.
uppdragsgivare: Hästhagabo AB
Kallebäck, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning inför kommande detaljplaneläggning.
uppdragsgivare: Remulus Kallebäck 1 AB (Skanska)
Prästgårdsängen, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning inför kommande detaljplaneläggning.
uppdragsgivare: Örgryte Bostads AB & Co KB
Norra Säteriet Mölnlycke, Härryda
Plangenomförande för ny bostadsbebyggelse.
uppdragsgivare: Förbo AB
Gärdsås Torg Bergsjön, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för fastighetsbildning i samband med friköp av 10 tomträtter med komplicerade gemensamhetsanläggningar för tekniska installationer och parkeringsanläggningar.
uppdragsgivare: Källfelt Byggnads AB, Nordin Fastigheter AB, Bygg-Göta Fastigheter AB
Ryttaren 17-18, Varberg
Plangenomförande för ny bostadsbebyggelse.
uppdragsgivare: Varbergs Stenfastigheter AB
Tjädern 17, Kungsbacka
Plangenomförande för ny bostadsbebyggelse.
uppdragsgivare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB
Gårda 13:6, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för avstyckning och gemensamhetsanläggningar.
uppdragsgivare: AMF Fastigheter
Överön 2:18, Kungälv
Fastighetsrättslig rådgivning för fastighetsreglering för tillfartsväg inom strandskyddat område.
uppdragsgivare: familjen Hedberg
Brottkärr 73:1 m.fl. Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för avstyckningar med komplicerad gemensamhetsanläggning.
uppdragsgivare: Peter Kinde
Nordstaden s:1, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för fastighetsbildning av balkonger m.m. inom centrumanläggning.
uppdragsgivare: Nordstan Samfällighetsförening
Kallebäck 2:5, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning inför plangenomförande för bostäder, kontor och centrumanläggningar.
uppdragsgivare: Remulus Kalebäck 1 AB (Skanska Fastigheter Göteborg)
Sannegården 29:1, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för bildande av 3D-utrymme för bostäder ovanpå befintlig parkeringsanläggning.
uppdragsgivare: AR Fördäcket AB (Aspelin Ramm)
Bergsjön 2:46, Rymdtorget Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för bildande av 3D-fastighet för ny vårdcentral ovanpå befintlig parkeringsanläggning.
uppdragsgivare: Nötkärnan Bergsjön Vårdcentral och BVC
Syrhåla 765:251, Risholmen Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för komplicerad fastighetsreglering med strandskydd, vattenrätt m.m.
uppdragsgivare: Göteborgs Hamn
Skottskogen 4, Ekdungen 11, Väla Helsingborg
Fastighetsrättslig rådgivning för fastighetsreglering.
uppdragsgivare: Slottsskogen Väla KB m.fl.
Fanborgen 3 m.fl. Halmstad
Fastighetsrättslig rådgivning för komplicerad fastighetsreglering.
uppdragsgivare: Wistrand Advokatbyrå Göteborg HB, Alecta och Harry Sjögren AB
Backa ga:16, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för omprövning av gemensamhetsanläggningen för Backa Strandgata.
uppdragsgivare: Wistrand Advokatbyrå Göteborg HB
kv Domherren Johanneberg, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning inför plangenomförande för bostäder, kontor och centrumanläggningar med 3D-fastighetsbildning.
uppdragsgivare: Skanska Sverige AB
Hovås s:8, 2:9, 52:1 Göteborg
Fastighetsrättslig utredning berörande gränser m.m.
uppdragsgivare: Hovås Otterbäcks skifteslag
Tangentbordet 2, Mölndal
Fastighetsrättslig rådgivning för bildande av 3D-fastighet för kontor m.m.
uppdragsgivare: Fastighetsbolaget Jolen AB
Västlänken, Göteborg
Fastighetsrättlig rådgivning inför plangenomförande av järnvägsplan och detaljplan speciellt vad avser 3D-fastighetsindelning.
uppdragsgivare: Sweco Civil AB (Trafikverket)
Hälsan 3, Jönköping
Fastighetsrättslig rådgivning för avstyckning med komplicerade gemensamhetsanläggningar.
uppdragsgivare: Fastigheten Hälsan AB (Tolust AB)
Matildeberg 4-6, Mölndal
Fastighetsrättslig rådgivning för avstyckning med gemensamhetsanläggningar.
uppdragsgivare: Järngrinden Projektutveckling AB
Amhult ga:3, Torslanda Göteborg
Fastighetsrättslig utredning berörande innehåll och avgränsning.
uppdragsgivare: Långholmens Samfällighetsförening
Karlavagnstornet, Lindholmen Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för bildande av exploateringsfastighet för bostäder, kontor och centrumanläggningar med 3D-fastighetsbildningar.
uppdragsgivare: Fastighets AB Fribordet (Älvstranden Utveckling AB)
Skår 57:12, Almedal Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för avstyckning med gemensamhetsanläggningar.
uppdragsgivare: Wallenstams Fastighets AB 94
Järnbrott 187:2, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för avstyckning med gemensamhetsanläggningar.
uppdragsgivare: Svenska Hus Topasgatan AB (Svenska Hus AB)
Lunna 12:13 m.fl, Kungsbacka
Fastighetsrättslig rådgivning för gemensamhetsanläggning för utfartsväg m.m.
uppdragsgivare: Fam. Alkstrand
Hästevik 2:39
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande.
uppdragsgivare: Catella Corporate Finace, Göteborg
Sjötullen 1:47, Köping
Rättighetsutredning i samband med fastighetsbildning.
uppdragsgivare: Volvo Powertrain SE 27 och Colliers International Sweden

Föreläsningar och föredrag

Föreläsning om fastighetsbildningslagen och 3D-fastighetsbildning, november 2018
för Falkenborn Advokatbyrå, Stockholm
Föreläsning om 3D-fastighetsbildning, november 2017
för LIDL fastighetsutvecklingsavdelning, Malmö
Föreläsning om fastighetsbildningslagen, 3D-fastighetsbildning och anläggningslagen, februari - mars 2017
för Skanska Väst fastighetsutvecklingsavdelning, Göteborg
Föreläsning om 3D-fastighetsbildning, januari 2017 tillsammans med Morris Law
för Vasakronans fastighetsutvecklingsavdelning, Stockholm
Föreläsning om 3D-fastighetsbildning, februari 2016
för Advokatfirman Vinge, Malmö
Föreläsning om 3D-fastighetsbildning, erfarenheter och rättigheter för tekniska installationer april 2016 och augusti 2017
för lantmäterimyndigheterna i Jönköpings och Växjö kommuner
Föreläsning om 3D-fastighetsbildning, september 2015 Helsingborg
för projektledarna inom ICA Fastigheter Sverige AB
Föreläsning om 3D-fastighetsbildning, februari 2015 Göteborg
för projektledarna inom Serneke Projektutveckling AB
Föreläsning om fastighetsbildningslagen (bl.a.3Doch ÄLF), anläggningslagen samt lagen om förvaltning av samfälligheter, oktober 2014 Göteborg
för Advokatfirman Lindahl
Föreläsning om fastighetsbildningslagen speciellt 3D,
mars 2013
för Wäst-Bygg AB m.fl. i Varberg
Föreläsning om fastighetsbildningslagen och anläggningslagen, oktober 2012
för Wallenstam AB i Stockholm.
Föredrag om plangenomförandefrågor
för stadsbyggnadskontoret i Uppsala.
uppdragsgivare: Uppsala kommun
Föredrag om plangenomförandefrågor
vid förrättningslantmätardagen i Stockholms län.
uppdragsgivare: Lantmäteriet Stockholm
Föreläsning om fastighetsbildningslagen (bl.a. 3D och ÄLF), anläggningslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter
Uppdragsgivare: Advokatfirman Lindahl
Föreläsare om ägarlägenhetsfastigheter, mars 2011,
vid seminarium i Göteborg och Stockholm.
Uppdragsgivare: Seminar Design Group AB
Föredrag om plangenomförandefrågor
för stadsbyggnadskontoret i Gotlands kommun och Lantmäteriet på Gotland.
uppdragsgivare: Gotlands kommun och Lantmäteriet, Gotland.
Föreläsning om plangenomförandefrågor, september 2010,
för Gotlands kommun och Lantmäteriet Gotland.
Föreläsning kring fastighetsbildningslagen, september 2010,
för Mannheimer Swartling Advokatbyrå.
Föredrag om Skeppsbro-projektet, oktober 2010,
vid Värderings- och lantmätardagarna i Stockholm.
Föreläsning om dagvattenhantering
för planerarstuderande vid Blekinge Läns Högskola.
Föreläsning om ägarlägenhetsfastigheter (ÄLF)
för Framtidenkoncernen i Göteborg, PEAB Sverige AB, Glimstedts Advokatbyrå i Göteborg, m.fl.

Åke Persson Lantmäterikonsult AB, Fylkeskungavägen 97, 269 96 Båstad, SVERIGE | tel. 073-707 17 74
e-post:
Copyright 2019