Web Info Sverige
Lantmäterikonsult för 3D fastighetsbildning
Warning: Use of undefined constant PHP_SELF - assumed 'PHP_SELF' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /storage/content/16/171316/lantmaterikonsult.se/public_html/include/meny.php on line 10

Uppdaterad 2019-01-31

Lantmäterikonsult Åke Persson


35 års arbetsledarroll på stadsbyggnadskontoret i Göteborg

Civilingenjör Chalmers 1968 Väg o Vatten.
Anställd juni 1968-november 2008 på stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Arbetsledarroll i drygt 35 år inom lantmäteriverksamheten bl a bitr. stadsingenjör samt chef för den kommunala lantmäterimyndigheten (KLM) 1991-2005.

Ledamot i KLM-styrgruppen under 3 år. Ordförande i gruppen 2003. KLM-styrgruppen är ett samarbetsorgan för de 38 kommunala lantmäteri-myndigheterna i landet med uppgift bl a att samordna lantmäterifrågor och sluta avtal för de kommunala myndigheterna i samverkan med SKL gentemot det statliga Lantmäteriet.

Medverkat aktivt i ett antal nationella lantmäteriprojekt bl a Nationell Digital FörrättningsArkivdatabas (ARKEN), visionsskriften Svenskt Lantmäteri, PBL - översyn i plangenomförandefrågor, dagvattenfrågor m m.

Ledamot av Svenska Kommunal Tekniska Föreningens (SKT) lantmäterikommitté 1998-2003. Ledamot av Svenska Kommunal Tekniska Föreningens huvudstyrelse 2004-2009. Ansvarig i Svenska Kommunal Tekniska Föreningen för internationella kontakter 2010 - 2013.

Utsågs 2006 till "Årets kommunaltekniker" alla kategorier av SKT med motiveringen "Årets kommunaltekniker, Åke Persson, har på ett föredömligt sätt visat hur det går att kombinera ett framgångsrikt professionellt arbete med stort ideellt engagemang inom sitt verksamhetsområde".

Lång erfarenhet av komplicerade lantmäteriärenden. Särskilt intresse för större plangenomföranden, 3D - fastighetsbildning och fastighetsbildning för ägarlägenhetsfastigheter (ÄLF).

Aktivt och betydande arbete med 3D fastighetsbildning

Medverkat aktivt till att introducera 3D - lagstiftningen 2003 bl a genom att vara initiativtagare till 8 seminarier runt om i landet tillsammans med Lantmäteriet. Deltog i remissmötet på Justitiedepartementet inför lagstiftningen och bidrog med pedagogiska exempel från Göteborg. Medverkade aktivt i arbetet med att ta fram broschyren om 3D.
Är den lantmätare näst Olle Sjöblom (KLM Stockholm) i landet som ansvarat för flest antal 3D-förrättningar (16 st år 2008). Exempel från Göteborg: Centralhuset mellan Bussterminalen och Centralstationen, Carnegie Klippan, Svenska Mässan, Gothia Towers, kv Branten vid Stora Badhusgatan (2 ärenden), Arenan Gamla Ullevi, Nya Ullevi, Trygg Hansa-huset, Frölunda Torg (2 ärenden).

Har hållit många föredrag om 3D - lagstiftning sedan 2003.

Aktiv medverkan i Lantmäteriets uppföljningsarbete med erfarenheter av 3D fastighetsbildning till ingången av 2007, vilket ledde till förslag till lagändringar och åtföljande remissrunda från Justitiedep.

Tog under 2007 initiativ till samarbete med KLM Stockholm och Malmö tillsammans med Lantmäteriet och Boverket att skapa rekommendationer till enhetlig hantering och redovisning av 3D i detaljplaner. Sammanträdena under våren 2007 ledde fram till minnesanteckningar som fungerar som rättesnöre vid detaljplaneutformning i avvaktan på att Boverket mera officiellt tar beslut om standardisering av detaljplaners utformning i landet.

Mitt engagemang i remissarbetet med 3D - erfarenheter med Justitiedepartementet resulterade att KLM Göteborg som enda lantmäterimyndighet blev inbjuden till remissmöte den 4 juni i år kring ett förslag till lagrådsremiss om Ägarlägenhetsfastigheter. KLM Göteborg´s synpunkter resulterade i ändringar i det slutliga lagförslaget, bl.a. 8-årsregeln.

Representerar Svenska Kommunal Tekniska Förening i projektet om ägarlägenhetsfastigheter ( ÄLF )

Tog initiativ till en seminarieserie om Ägarlägenhets-fastigheter (ÄLF) tillsammans med Lantmäteriet (speciellt Barbro Julstad). Förutom som konsult åt lantmäteriet representerar jag Svenska Kommunal Tekniska Föreningen i detta projekt. Denna seminarieserie slutfördes med ett seminarie i Stockholm den 6 maj.

Höll föredrag tillsammans med advokat Lars Gahnström, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, om ägarlägenhetsfastigheter vid Seminar Designs seminarie "Bostad 2009" i Stockholm den 2 juni 2009.

Var föredragshållare vid Seminar Designs uppföljningsseminarium om ägarlägenheter i mars 2011 i Göteborg och Stockholm.

Har under hösten 2014 tillsammans med konsultkollegan Göran Eriksson, Gävle lämnat omfattande kommentarer och synpunkter till den pågående utredningen om ägarlägenheter i befintligt bostadsbestånd.Åke Persson Lantmäterikonsult AB, Fylkeskungavägen 97, 269 96 Båstad, SVERIGE | tel. 073-707 17 74
e-post:
Copyright 2019