Web Info Sverige
Lantmäterikonsult för 3D fastighetsbildning
Warning: Use of undefined constant PHP_SELF - assumed 'PHP_SELF' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /storage/content/16/171316/lantmaterikonsult.se/public_html/include/meny.php on line 10

Uppdaterad 2019-01-31

Aktuella projekt


3D fastighetsbildning dominerar även mina pågående uppdrag
  (f.n. 23 av totalt c:a 40)

Den nya svenska fastighetsbildningen - ägarlägenhetsfastigheter (ÄLF) gör tredimensionell fastighetsbildning ännu mer efterfrågad då en ägarlägenhetsfastighet är ett avgränsat tredimensionellt utrymme. Just nu förbereder jag även 4 ÄLF-ärenden.Just nu på mitt skrivbord

Marinen 1-8, Munksjöstaden, Jönköping
Fastighetsrättslig rådgivning för mycket komplicerad rättssamverkan för tekniska installationer för åtta fastigheter med gemensam garageanläggning.
Uppdragsgivare: Tolust Exploatering AB
Kasematten 17-18, Varberg
Plangenomförande för två bostadsbyggnader med 36 ägarlägenhetsfastigheter (ÄLF) och en 3D-fastighet med 13 lägenheter inom bostadshusen med mycket komplicerad rättighetssamverkan för bland annat tekniska installationer.
Uppdragsgivare: Madbo Fastighetsförvaltning AB (Derome AB)
Gullbergsvass 17:7, 703:59 m fl, RegionCity, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med planläggning och plangenomförande för bostäder, kontor och centrumanläggningar med komplicerad 3D-fastighetsbildning
Uppdragsgivare: Jernhusen AB
Södra Munksjön, Jönköping
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med detaljplaneläggning och plangenomförande för bostäder, kontor och centrumanläggningar m m vid Munksjöns södra strand med komplex fastighetsindelning och 3D-fastighetsbildning för kvarter med p-garage, butiker, förskola och kontor.
Uppdragsgivare: Södra Munksjön Utveckling AB (SMUAB)
Halmstad 9:173, Slottsmöllan Halmstad
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och centrumanläggningar med komplicerad rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Järngrinden Projektutveckling AB
Nordstaden s:1, s:5, ga:4 m fl, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för plangenomförande med anledning av Västlänkens anslutning till Östra Nordstaden med 3D-fastighetsbildning och komplicerad rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Nordstan samfällighetsförening
Västerbodarna 1:16, 1:30, 1:33, 1:36 och 1:58, Mossbergska Stiftelsen, Mjörn, Alingsås
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med avstyckningar och fastighetsregleringar för ca 50 arrendelotter med komplicerade strandskyddsförhållanden och rättighetslösningar.
Uppdragsgivare: Stadsledningskontoret, Stiftelser, Göteborgs kommun
Lindholmen 1:12 m fl, Karlastaden, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med fastighetsbildning för bostäder och vårdboende, parkeringsgarage med komplicerad 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Hemsö AB
Södra Ribersborg, Limhamn, Malmö
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och handel med komplicerad 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Fastica 95 AB (ICA Fastigheter AB)
Brunnshög Centrum, Lund
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och handel med komplicerad 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: ICA Fastigheter Sverige AB
Högsbo 4:1 m fl, Södra Änggården, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och handel med komplicerad 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: MMF Projekt 1 AB (Månsson Fastighets AB)
Sörred 12:37 och 15:3 m fl, Torslanda, Göteborg
Ombud för Göteborg Energi AB för att omvandla servitut för spillvärmeledning mellan Sörred Energi till Preem via VCC´s fastighet Sörred 15:3 och Öckeröleden till ledningsrätt.
Uppdragsgivare: Göteborg Energi AB
Niklasberg 2-4, 7, 13, 15, 17-19, Vänersborg
Fastighetsrättslig rådgivning för bildande av komplicerade gemensamhetsanläggningar för tekniska installationer.
Uppdragsgivare: Hemfosa
Sandvik 1:27, Borgholm, Öland
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med avstyckning för bostäder med 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Persnäs-Sandvik Fastighets AB
Annedal ga:2 m fl Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för omprövning av komplicerad gemensamhetsanläggning för parkeringsgarage.
Uppdragsgivare: Södra Annedalsgaragens Samfällighetsförening
Växjö kommunhus och Resecentrum, Växjö
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för nytt kommunhus med angränsande resecentrum med komplicerad 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: VÖFAB
Ärholmen 5:8, 5:35-38, Kungälv
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omprövning av gemensamhetsanläggningar.
Uppdragsgivare: KB Ärholmen 5:35 KB
Domherren 24, Jönköping EAST, Jönköping
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och handel med komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Odendom Jönköping Ab (Tosito)
Södra Strandängen, Jönköping
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för ett stort bostadsområde med komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Bostads AB Vätternhem
Flodhästen 5, Linnéstaden, Kalmar
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, vårdbostäder, handel och parkeringsanläggning med klyvning och avstyckning och med komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: PPE Holding AB
Nybron 4:2, Simonsland, Borås
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med avstyckning för studentbostäder med 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Simonsland Nybron AB (Kanico AB)
Skintebo 10:45, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder med rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Ulla Högdahl
Kiden 3-5, 8-10, Bergdalsterrassen, Borås
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder med rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Järngrinden Projektutveckling AB
Kiden 1-2, Borås
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder med rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Cernera Projektutveckling AB
Berwald 89, ga:11-13, Hallstorp, Borås
Fastighetsrättslig rådgivning för omprövning av komplicerade gemensamhetsanläggningar
Uppdragsgivare: BRF Berwald Hestra (Cernera)
Årsta Äng 4 och 6, Stockholm
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, kontor och parkeringsanläggning med 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Balder Projektutveckling AB
Tullen 8, Kungsbacka
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för handel och bostäder med 3D-fastighetsbildning och komplicerad rättighetssamverkan för tekniska installationer m m
Uppdragsgivare: HB Tullen 8
Mesanen 1, Solhagaparken, Huddinge
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder för BRF och äldreboende med 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: SB produktion AB (SHH Bostad)
Heden 22:20-22, Bohusgatan, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och kontor med 3D-fastighetsbildning och komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Skandia Fastigheter AB
Elektroden 2 och Grafiten 1, Trollhättan
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omstrukturering av fastigheterna med rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Jobo Fastighets AB
Väjern 1:161, Sotenäs
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med avstyckning av 3D-fastighet för handel från en bostadsfastighet med rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Casterus Fastighets AB
Agronomen, Växjö
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, parkeringsanläggning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: GBJ AB
Laxen 5, Växjö
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande med klyvning för ett stort bostadsområde med komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: APP Properties AB
Skrea 25:53, Falkenberg
Fastighetsrättslig rådgivning för komplicerade gemensamhetsanläggning om vägar i plangenomförande, speciellt andelstalsberäkning
Uppdragsgivare: Hemfosa
Alunskiffern 1 m fl, Varberg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med avstyckning för trygghetsboende med 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Eirhem AB
Vattnet 1, Borås
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med avstyckning för småindustri med 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Hus Arvid AB
Pedagogen Park, Mölndal
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, handel och parkeringsanläggning m m med klyvning och avstyckning och med komplicerad rättighetssamverkan samt inslag av 3D-fastighetsbildning
Uppdragsgivare: AR Pedagogen Park AB
Össlöv 5:3 och s:2 m fl. Kungsbacka
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omstruktureringen av fastighetsindelningen.
Uppdragsgivare: Gåsevadsholm Fideikommiss AB
Wendelstrand, Härryda
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, kontor och parkeringsanläggning med 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: NSG Utveckling AB (Next Step Group)
Fjolner 7, Frimurarlogen, Skövde
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med eventuell avstyckning för lokaler med 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Erling Advokatbyrå AB

M.fl. projekt

Åke Persson Lantmäterikonsult AB, Fylkeskungavägen 97, 269 96 Båstad, SVERIGE | tel. 073-707 17 74
e-post:
Copyright 2019